Γενικά εγώ δεν μένω Αθήνα οπότε οι καιρικές συνθήκες είναι διαφορετικές αλλά με ενδιαφέρουν οι απόψεις