Να είναι σε φροντιστήριο
Όχι ιδιαίτερα
Όχι στο Διδασκαλείο

Ευχαριστώ