Ετοιμάζομαι κι εγώ δυστυχώς να εγκαταλείψω τη πατρίδα...Γνωρίζει κανείς τι δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σαν οδηγός με δίπλωμα Δ' κατηγορίας υπάρχουν,και περίπου ποιές είναι οι αμοιβές;
Ευχαριστώ!