Ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να πάω ;

Γνωρίζει κανένας;