Θα ήθελα μερικές συμβουλές για την σύνταξη του Βιογραφικού σημειώματος και θέλω να το κάνω στα αγγλικά !