Ακόμα τίποτα Ταξιάρχη, είναι κάποιες που περιμένω απαντήσεις αλλά είμαι και λίγο επιλεκτικός. Πάντως μόλις βρω θα το κάνω topic στο φορουμ και θα περιγράψω βήμα βήμα την αναχώρηση και την εγκατάσταση εκεί