Ενώ υπάρχει ένας «θησαυρός» καλών γερμανικών ταινιών και η κινηματογραφική παραγωγή εκ Δανίας περνάει μια από τις γόνιμες εποχές της, υπάρχει κάτι αντίστοιχο όσον αφορά τον Ολλανδικό κινηματογράφο; Γνωρίζετε ολλανδικές ταινίες που αξίζει να ιδωθούν;