Αγαπητοί χρήστες,
Η ψηφοφορία για τον διαγωνισμό φωτογραφίας αρχίζει.
Οι φωτογραφίες χωρίζονται σε 2 group.Στο group A και στο group B.
Ο κάθε χρήστες έχει δικαίωμα εώς 4 ψήφους άνα group και οι υποχρεωτικοί ψήφοι είναι 2 σε κάθε group.
Οι χρήστες που ψηφίζουν 1 φωτογραφία δεν θα λαμβάνετε η ψήφος τους υπόψη.
Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή!


Beste leden,
Het stemmen voor de fotowedstrijd kan beginnen.
De fotos zijn onderverdeeld in 2 groepen: in groep A en groep B.
Ieder lid heeft het recht 4 stemmen uit te brengen per groep, waarvan verplicht minstens 2 in iedere groep.
De leden die slechts 1 foto aanduiden nemen geen deel aan de stemming, deze stem wordt geannuleerd.
De stemming is open !

Καλή επιτυχία/Veel succes


GROUP A : http://www.mofeu.eu/forum/showthread.php?t=3814

Group B

No1


No2


No3


No4


No5


No6


No7


No8


No9