Τι χρώμα θα πρέπει να έχει το φόρουμ;

Εγώ λέω το πορτοκαλί.