Είναι ευχάριστο γιατί δίνει κάποιες μικρές ελπίδες σε όλους μας !