Μόλις τελειώνεις τα ΙΕΚ πρέπει να δώσεις και πιστοποίηση;