ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Πρεσβεία Χάγης

Δ/νση: Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, Netherlands
Τηλ.: (003170) 3638700
Fax: (003170) 3563040
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0031 62110200, 0031 650967109
Ε-mail:...