Όταν ανοίγετε ένα thread με σκοπό να γνωστοποιήσετε τη διαθεσιμότητα ενός χώρου, όταν ο χώρος αυτός ενοικιαστεί/πωληθεί/δεν είναι πλέον διαθέσιμος, ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ώστε να κλείσει και το τρέχον topic. ...