Είναι ένας νερόμυλος κοντά στα Γερμανικά σύνορα ,
αξίζει να το δείτε

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/l6ohQItmW-Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>