Μια ωραία και χρήσιμη προτοβουλία !
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Μεταφέρω απο την ανακοινωση τους στο Facebook .

Στο πλαίσιο αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των Ελλήνων της Ολλανδίας, μία ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Σκοπός μας η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ψυχικής υγείας, καθώς και η διοργάνωση σεμιναρίων ψυχοεκπαιδευτικού περιεχομένου και ομάδων αυτοανάπτυξης και υποστήριξης.
Συγχρόνως είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι στη συνεργασία με άλλους φορείς και επαγγελματίες, ιδιαίτερα εφόσον απώτερος σκοπός μας δεν είναι μόνο η ψυχολογική υποστήριξη των Ελλήνων της Ολλανδίας, αλλά και η δημιουργία μίας υποστηρικτικής κοινότητας για οποιοδήποτε θέμα προσαρμογής σε νέο τόπο διαβίωσης.
Σας καλωσορίζουμε να κάνετε share και like τη σελίδα μας, και φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέροντος!
Ευχαριστούμε πολύ!