Είναι ένας νερόμυλος κοντά στα Γερμανικά σύνορα ,
αξίζει να το δείτε