Που θα μεταναστευατε; ή που έχετε μεταναστεύση;
Που μένετε τώρα;