Εμένα η αγαπημένη μου χώρα είναι η U.S.A. , έμεινα πάνω από 15 χρόνια !