Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα: απλοποίηση της διαδικασίας - 10/04/2012


Χάρη στη θέσπιση ενιαίων κανόνων ταξινόμησης (έκδοσης άδειας κυκλοφορίας) στην ΕΕ, οι πολίτες θα μπορούν ευκολότερα και με μικρότερο κόστος να παίρνουν μαζί το αυτοκίνητό τους όταν μετακομίζουν σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Η έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σας όταν μετακομίζετε σε μια άλλη χώρα μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα διαδικασία. Οι οδηγοί βρίσκονται συνήθως αντιμέτωποι με δαπανηρές και περίπλοκες διατυπώσεις.
Το πρόβλημα αυτό είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους Ευρωπαίους όταν μεταβαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Για να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κοινούς κανόνες ταξινόμησης των οχημάτων που μεταφέρονται μόνιμα από μια χώρα-μέλος της ΕΕ σε άλλη. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαδικασίες ταξινόμησης θα απλοποιηθούν ενώ θα μειωθούν οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις και τα σχετικά έξοδα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις, οι οδηγοί και αρχές ταξινόμησης θα εξοικονομήσουν γύρω στο 1,45 δισ. τον χρόνο, εάν το μέτρο αυτό θεσπιστεί διά νόμου. Συγκεκριμένα:

  • θα μειωθούν οι διατυπώσεις για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, φορτηγού ή λεωφορείου όταν οι οδηγοί μετακομίζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ (οι οδηγοί θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους 6 μήνες για την επαναταξινόμηση του αυτοκινήτου τους),


  • θα καταργηθούν οι απαιτήσεις για πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους, καθώς και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για όσους αγοράζουν ή πωλούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άλλη χώρα της ΕΕ,


  • όσοι εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί από τον εργοδότη τους στη χώρα αυτή, δεν θα υποχρεούνται πλέον να το ταξινομήσουν και στη χώρα τους,


  • θα καταργηθεί η υποχρέωση έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας για τους οδηγούς που διαμένουν για κάποιο διάστημα του έτους σε εξοχική κατοικία που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ,


  • οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα μπορούν, κατά τη διάρκεια των διακοπών, να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς την υποχρέωση έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας.

Επόμενα βήματα
Προτού αποκτήσουν νομοθετική ισχύ, οι προτάσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εντός του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αποσαφηνίσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν την ταξινόμηση αυτοκινήτων και τα τέλη οδικής κυκλοφορίας. Θα εκδώσει επίσης συστάσεις για τους τρόπους αποφυγής της διπλής φορολόγησης αυτοκινήτων που έχουν μεταφερθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ και για την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος μιας σειράς προτάσεων που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματα που τους δίνει η ΕΕ.
Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ενίσχυση του δικαιώματος προξενικής προστασίας στο εξωτερικό . Σε μια άλλη πρότασή της συνιστά τρόπους επίλυσης διασυνοριακών προβλημάτων που έχουν σχέση με τον φόρο κληρονομιάς
.
Περισσότερα για τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ

Σχετικοί σύνδεσμοι