Πρόγραμμα Παροχής Επιδόματος Μετεγκατάστασης σε Παλιννοστούντες Έλληνες

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού καταβάλλεται οικονομικό βοήθημα σε Έλληνες υπηκόους, που επιστρέφουν στη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση και απασχόληση ή σε ομογενείς παλιννοστούντες, πού πρώτα απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα και έχουν παραμείνει και απασχοληθεί επί δύο (2) χρόνια στο εξωτερικό. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα τίθεται χρονικός περιορισμός και συγκεκριμένα τρεις (3) μήνες από την είσοδό τους στη χώρα όταν πρόκειται για Έλληνες υπηκόους και μέχρι πέντε (5) μήνες για τους παλιννοστούντες ομογενείς, από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, για απόκτηση της Ελληνικής υπηκοότητας.
Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Καταβάλλεται ακόμα επιδότηση ενοικίου, (εφόσον μισθώνεται οίκημα), αναλόγως των οικογενειακών βαρών και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες του πληθυσμού:

  • Συνταξιούχοι
  • Άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω
  • Διορισμένοι στο Δημόσιο
πηγή: http://www.oaed.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο του ΟΑΕΔ.